Rehabilitacja

Poradnia Rehabilitacyjna

Lek. med.  Robert Nowacki – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

Zakres działalności:

  • Kierowanie do planowego szpitalnego leczenia rehabilitacyjnego stacjonarnego i w trybie dziennym
  • Kierowanie do planowego leczenia uzdrowiskowego
  • Planowanie leczenia i zlecanie zabiegów w trybie ambulatoryjnym
  • Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym
  • Kontynuacja leczenia poszpitalnego
  • Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów
  • Prewencja schorzeń i ich powikłań, edukacja zdrowotna
  • Kwalifikacja pacjentów do rehabilitacji domowej