Opieka Koordynowana

Opieka koordynowana

Na czym polega opieka koordynowana?

W ramach opieki koordynowanej Lekarz POZ współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką i dietetykiem w zakresie profilaktyki, diagnozowania, leczenia i edukacji Pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny:
  • kardiologii
  • diabetologii
  • endokrynologii
  • pulmonologii

Nowy typ leczenia będzie przeznaczony tylko dla Pacjentów, którzy złożyli deklarację do POZ w Tymbarku.