Ginekologia

Profilaktyka raka piersi

Dla kogo?

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej lub otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku ubiegłym, pisemne wskazania do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

Programem nie mogą być objęte kobiety, u których wcześniej w piersi zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym.
Wskazane jest, aby uczestniczka programu przyniosła zdjęcia mammograficzne z poprzednich rund skryningu w celu ich porównania z aktualnym wynikiem badania.

Cel programu

Celem programu jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi do poziomu krajów Unii Europejskiej, podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka sutka oraz wprowadzenie na terenie całego kraju ujednoliconych zasad postępowania diagnostycznego.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20 % wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek, ryzyko zachorowania wzrasta po 50 r. ż. Spośród wielu czynników rakotwórczych coraz częściej w ryzyku zachorowania na raka piersi wskazuje się na uwarunkowania genetyczne. W Polsce około 10 % przypadków raka piersi występuje u kobiet, u których stwierdza się mutacje w obrębie genów, najczęściej w BRCA 1.
Badania kliniczne wykazały, że w grupie kobiet w wieku 50 – 69 lat, które miały wykonywane badania mammograficzne co rok lub co 2 lata, nastąpiło zmniejszenie umieralności o 25 – 30% !, a więc warto badać się systematycznie i nie pozwolić na rozrost zmian.
Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia, na całkowite wyleczenie, jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.
Profilaktyczne badanie mammograficzne można wykonać w Pracowniach:

OPTI-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. 29 listopada 14D, 33-300 Nowy Sącz
Telefon do rejestracji: 18 441 51 20
Telefon: 18 440 74 79

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
Pracownia Mammografii
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
Telefon do rejestracji: 182 633 500
Telefon: 182 633 500
lub mammobusie, który co roku odwiedza Tymbark.
W ramach etapu podstawowego programu wykonywane jest badanie mammograficzne – w przypadku prawidłowego wyniku kobieta otrzymuje zaproszenie na ponowne badanie za 2 lata. Jeśli wynik badania jest prawidłowy, a współistnieją czynniki ryzyka określone w programie (rak piersi wśród członków rodziny – u matki, siostry lub córki oraz mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub/i BRCA 2) lekarz zaleca ponowne badanie za 12 miesięcy.

W przypadku nieprawidłowego wyniku badania uczestniczki programu kierowane są do etapu pogłębionej diagnostyki, celem dalszej diagnostyki. Kobiety, u których rozpoznano raka piersi lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego są kierowane (już poza programem) do dalszej diagnostyki lub leczenia do poradni specjalistycznych lub lecznictwa stacjonarnego posiadających umowę z NFZ.