Co leczymy

Rehabilitacja neurologiczna

Neurologiczne dysfunkcje układu nerwowego to wyzwanie współczesnej medycyny. Duży odsetek pacjentów zmaga się z problemami natury nie tylko medycznej lecz również psychologicznej i społecznej.

Poprawa jakości życia oraz samodzielności w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego to główne zadania rehabilitacji neurologicznej. Celem rehabilitacji neurologicznej jest przywrócenie lub zastąpienie utraconych funkcji w zakresie narządu ruchu, sfery poznawczej oraz mowy.

Wykorzystując skuteczne, indywidualnie dobrane metody fizjoterapeutyczne poprawiamy jakość życia każdemu z naszych pacjentów.
Neurofizjologiczne, neurodynamiczne oraz neurorozwojowe usprawnianie daje efekty zarówno w terapii osób z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (udar mózgu, stwardnienie rozsiane, zespół Parkinsonowski) jak i obwodowego (zespoły uwięźnięcia nerwów, urazy i uszkodzenia nerwów).
Koncentrując się na pacjencie, dobieramy odpowiednie metody usprawniania: NDT Bobath dla dorosłych, PNF (Prioproceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe, Neurodynamika Kliniczna, Gradem Motoro Imagery).
Takie postępowanie terapeutyczne zwiększa skuteczność prowadzonej rehabilitacji oraz szansę na poprawę zdrowia. Pacjent zgłaszający się na rehabilitację określa cele funkcjonalne, które są dla niego najważniejsze.

Fizjoterapeuta analizując zaburzenie układu nerwowego na poziomie struktury, następnie funkcji oraz wykorzystania jej w życiu codziennym określa strategię rehabilitacji, której zastosowanie przyniesie możliwie najlepsze rezultaty.
Wieloaspektowość zaburzeń neurologicznych wymaga scalenia wokół jednego pacjenta interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego udało się zebrać współpracujących lekarzy, fizjoterapeutów, neuropsychologa, neurolopedy oraz biomechanika.

W efektywnej pracy z pacjentem wykorzystujemy zjawisko plastyczności układu nerwowego, mózgowych neuronów lustrzanych, treningu z użyciem lustra oraz metod wizualizacji dla odbudowy połączeń neuronalnych a w konsekwencji zaburzonego ruchu.

Rehabilitacja neurologiczna skierowana jest do osób z uszkodzeniem ośrodkowego jak i obwodowego układu nerwowego:
  • udary mózgu
  • stwardnienie rozsiane
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • przepukliny oponowo-rdzeniowe
  • choroba Parkinsona
  • rdzeniowy zanik mięśni
  • guzy mózgu
  • różne choroby genetyczne
  • uszkodzenia splotów nerwowych
  • uszkodzenia nerwów obwodowych