Co leczymy

Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane jest chorobą demielinizacyjną centralnego układu nerwowego, która skutkuje narastaniem niepełnosprawności chorego. Celem postępowania rehabilitacyjnego jest zwolnienie przebiegu choroby, przywracanie utraconej sprawności i poprawa jakości życia.

Rehabilitacja w Ośrodku Dziennym umożliwia pacjentom przebywanie w środowisku domowym, kontakt z osobami bliskimi oraz nieprzerwane wykonywanie czynności zawodowych. Jednocześnie umożliwia im kompleksową, indywidualną i grupową rehabilitację, wsparcie psychologiczne i integrację.
Najnowsze doniesienia naukowe wykazały istotną różnicę w stanie zdrowia miedzy pacjentami chorującymi na stwardnienie rozsiane poddanymi rehabilitacji i nie rehabilitowanymi.
Kompleksowa rehabilitacja powinna koncentrować się na redukowaniu objawów choroby takich jak:  niedowłady, spastyczność, ataksja, bóle, zaburzenia czucia, zaburzenia mowy, zaburzenia widzenia, uczucie zmęczenia, dysfunkcja neurogenna pęcherza moczowego, zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia seksualne, depresja.

Program ćwiczeń dla chorych na stwardnienie rozsiane powinien być ustalany dla każdego pacjenta indywidualnie.

W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej w Tymbarku prowadzona jest rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane w oparciu o autorski program rehabilitacji zaakceptowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Ośrodek posiada także rekomendację Podhalańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.