Rehabilitacja

Fizykoterapia

Jest jedną z metod fizjoterapii, w której na organizm oddziałuje się rozmaitymi czynnikami fizykalnymi zarówno naturalnymi, jak i wytworzonymi sztucznie, dzięki którym w tkankach zostaje pobudzony proces biologiczny.
W fizykoterapii wykorzystuje się prąd, pole magnetyczne, ultradźwięki, bodźce termiczne (ciepło, zimno), światło (laser, sollux) oraz wodę.

Fizykoterapia może być wykorzystywana jako leczenie uzupełniające lub jako podstawowa forma leczenia.