Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Informacja dla Pacjentów

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych.
W ramach świadczeń wykonywane są: kompleksowa rehabilitacja lub fizjoterapia, badania diagnostyczne oraz świadczenia towarzyszące. Skierowanie do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej jest wystawiane przez:

Lekarza oddziału:

 • Urazowo-ortopedycznego
 • Chirurgicznego
 • Neurochirurgicznego
 • Reumatologicznego
 • Chorób wewnętrznych
 • Onkologicznego
 • Urologicznego
 • Rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej i pulmonologicznej
 • Ginekologicznego

Lekarza Poradni:

 • Rehabilitacyjnej
 • Urazowo-ortopedycznej
 • Neurologicznej
 • Reumatologicznej
Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.

Lekarz Ośrodka Rehabilitacji Dziennej po ocenie stanu zdrowia świadczeniobiorcy dokonuje kwalifikacji do leczenia rehabilitacyjnego na podstawie skierowania i aktualnej dokumentacji medycznej, i w oparciu o Regulamin przyjęć do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej.
Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w ramach ośrodka dziennego wynosi dla jednego świadczeniobiorcy od 3 do 6 tygodni, średnio 5 zabiegów dziennie.