Medycyna Rodzinna

Deklaracja wyboru

Jednym z wymogów posiadanego przez Przychodnię Medycyny Rodzinnej kontraktu z NFZ na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej jest konieczność posiadania wypełnionych dokumentów przez pacjenta.

Dzięki temu można leczyć się u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarek i położnych, a koszty z tym związane pokrywa z naszych składek Narodowy Fundusz Zdrowia.
Celem zapewnienia najlepszej i sprawnej obsługi najlepiej wypełnić te dokumenty już teraz, zanim będzie potrzebna nasza pomoc - skróci to formalności przed pierwszą wizytą.

W pierwszej kolejności należy wypełnić deklarację.

Poniżej znajdą Państwo omówienie, krok po kroku etapów wyboru lekarza POZ/pielęgniarki/położnej:

1. Wypełnij deklaracje

Warunkiem bezpłatnego (opłacanego przez NFZ), korzystania z podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej jest złożenie deklaracji wyboru lekarza POZ (rodzinnego) i AOS (specjalista) oraz pielęgniarki POZ (środowiskowa, rodzinna, położna i opieki długoterminowej). Prosimy skorzystać z załączonego czystego formularza (znajdującego się na dole strony):

Wystarczy go wydrukować oraz wypełnić zgodnie z załączoną instrukcją NFZ. UWAGA!!! Prosimy pamiętać, żeby wypełnić wszystkie pola. W rubryce numeru karty ubezpieczenia zdrowotnego należy wpisać nr dowodu ubezpieczenia (patrz punkt nr 2). Za pacjenta niepełnoletniego deklarację mogą wypełnić rodzice. Zwracamy uwagę by nie zapomnieć podpisać się w zaznaczonych miejscach!


2. Dowód ubezpieczenia

Od 1 stycznia 2013 uruchomiony został to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ (eWUŚ), powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU). Dzięki systemowi każdy pacjent może potwierdzić swoje prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość. Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.


3. Dostarczenie kompletu dokumentów

Wypełnioną deklarację prosimy najlepiej dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem członka rodziny/opiekuna ewentualnie pocztą. W przypadku przesyłki listowej prosimy o dołączenie kserokopii aktualnego dowodu ubezpieczenia z podpisaną przez pacjenta adnotacją "Za zgodność z oryginałem".
Po sprawdzeniu poprawności kompletu dokumentów pacjent zostanie wpisany na listę pacjentów Przychodni Medycyny Rodzinnej Prosimy uprzejmie by nie zapomnieć poinformować nas, jeśli pacjent posiada uprawnienia specjalne (np. inwalidy wojennego, honorowego krwiodawcy itp.).

4. Przed pierwszą wizytą

Aby maksymalnie usprawnić i wykorzystać czas pierwszej wizyty, prosimy o wypełnienie wcześniej:

1. ankiety o stanie zdrowia pacjenta dorosłego i pacjenta dziecka.
2. formularza upoważnienia innej osoby do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta, wglądu do kartoteki i wyników badań za życia i po śmierci.