USG

USG węzłów chłonnych

Do najczęstszych powodów zgłaszania się chorych do badania USG węzłów chłonnych należy ich powiększenie lub bolesność uciskowa. Przyczyn powiększenia się węzłów chłonnych jest wiele, do najgroźniejszych jednak należą nowotwory – pierwotne, np. chłoniak, ziarnica złośliwa lub przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych. Lokalizacja poszczególnych stacji węzłów chłonnych może ukierunkować dalszą diagnostykę na konkretne okolice ciała lub narządy będące przyczyną powiększenia się węzłów chłonnych.

Do nienowotworowych chorób powodujących powiększenie węzłów chłonnych należą: zakażenia bakteryjne lub choroby wirusowe.
Badanie USG jest podstawową metodą oceny wielkości oraz budowy węzłów chłonnych, pozwala z dużą dokładnością ocenić czy obraz badanych węzłów chłonnych ma podejrzany charakter i czy wymaga pilnej diagnostyki inwazyjnej (np. biopsji).

Niezwykle ważna w ocenie powiększonych węzłów chłonnych jest również dodatkowa opcja dostępna w diagnostyce ultrasonograficznej, a mianowicie badanie unaczynienia węzła chłonnego w technice dopplera mocy (power-doppler). Węzły chłonne mają bardzo charakterystyczne unaczynienie, które ulega poważnym zaburzeniom w przypadku, gdy węzeł chłonny zajęty jest przez nowotwór.
Stacje węzłów chłonnych wymagające najczęściej diagnostyki ultrasonograficznej:
  • podżuchwowe
  • szyjne, karkowe
  • nadobojczykowe i podobojczykowe
  • pachowe
  • pachwinowe
  • węzły chłonne przestrzeni zaotrzewnowej (powiększone w przypadku chorób nowotworowych układu pokarmowego), badanie tej okolicy stanowi integralną część badania jamy brzusznej.

Pod kontrolą ultrasonografii można wykonać biopsję cienkoigłową powiększonego węzła chłonnego.
Nie jest wymagane specjalne przygotowanie do badania.