USG

USG narządu ruchu

Badanie USG narządów ruchu pozwala na zobrazowanie tkanek miękkich, czyli struktur stawowych, więzadłowych oraz mięśniowych. Najczęściej bada się przestrzenie maziowe stawu kolanowego, staw rzepkowo – udowy, więzadła i ścięgna kolana, dół podkolanowy i łąkotki.

USG stopy pozwala na zobrazowanie strony grzbietowej więzadła i ścięgna stopy, oraz strony podeszwowej – kości, ścięgna, nerwy, zmiany tkanek miękkich, tzw. ostroga piętowa.
W stopie diagnozuje się także ścięgno Achillesa.

Równie często bada się staw biodrowy i jego okolicę: wysięk, krwiaki, patologie błony maziowej, zarys kostny, chrząstkę a także ścięgna.
W odróżnieniu od innych badań, badanie ultrasonograficzne jest całkowicie bezpieczne, ponieważ w czasie jego wykonywania nie wykorzystuje się promieniowania jonizującego.