USG

USG jamy brzusznej

USG jamy brzusznej pozwala ocenić stan narządów jamy brzusznej, wykryć nieprawidłowości i zmiany w ich budowie czy też zdiagnozować występowanie płynu w jamie brzusznej (wodobrzusze). Pozwala ocenić obecność patologicznych przestrzeni w jamie brzusznej (torbiele, ropnie). Jest to badanie nieszkodliwe, bezbolesne i może być powtarzane w razie potrzeby.

 

Podczas USG jamy brzusznej bada się następujące narządy:

 • wątrobę
 • nerki
 • trzustkę
 • śledzionę
 • drogi żółciowe
 • pęcherzyk żółciowy
 • gruczoł krokowy
 • macica
 • aorta
 • pęcherz
Wskazania do wykonania USG jamy brzusznej są bardzo liczne, mogą to być niepokojące objawy lub dolegliwości pacjenta, nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych lub innych badaniach obrazowych, obciążony wywiad rodzinny czy kontrola wcześniej stwierdzonej nieprawidłowości.

Podstawowe wskazania to:

 • bóle brzucha
 • zwiększenie się obwodu brzucha
 • krew lub śluz w stolcu
 • krew w moczu
 • nieprawidłowe stolce (przewlekłe lub nawracające biegunki albo zaparcia)
 • wymioty
 • szybki i nie zaplanowany spadek masy ciała
 • żółtaczka
 • gorączka o nieznanej przyczynie trwająca powyżej 7 dni
 • obciążony wywiad rodzinny
 • kontrola wcześniej rozpoznanych patologii
 • odchylenia w badaniach laboratoryjnych (morfologii krwi (niedokrwistość, leukopenia, leukocytoza, trombocytopenia), prób wątrobowych (ALAT i ASPAT), enzymów trzustkowych (amylaza, lipaza), badań „nerkowych” (kreatynina i mocznik)

Przygotowanie do badania:


Noworodki, niemowlęta i dzieci do lat 6 nie wymagają przygotowania. Dorośli i starsze dzieci: 6 godzin przed badaniem należy wstrzymać się od jedzenia, picia napojów gazowanych, żucia gumy. Na badanie należy zgłosić się z wypełnionym pęcherzem.