USG

USG Doppler tętnic kończyn dolnych

USG Duplex Doppler tętnic kończyn dolnych służy do oceny morfologicznej oraz przepływów w tętnicach kończyn dolnych.
Wykorzystując zjawisko Dopplera, pozwala na ocenę prędkości oraz kierunku przepływu krwi w naczyniach. Fale ultradźwiękowe padające na krwinki płynące w naczyniach krwionośnych zmieniają swoją częstotliwość proporcjonalnie do prędkości przepływu krwi.

 

Badanie USG Doppler tętnic kończyn dolnych umożliwia ocenę:

 • zwężeń
 • niedrożności
 • tętniaków
 • przetok tętniczo-żylnych
 • dializacyjnych
 • malformacji naczyniowych
Wskazania do badania USG dopplerowskiego tętnic kończyn:
 • miażdżyca w obrębie kończyn górnych lub dolnych
 • stan po urazie naczyń
 • ból kończyn
 • drętwienie, parestezje, marznięcie kończyn
 • złe gojenie się ran na kończynach
 • kontrola po zabiegu rekonstrukcji naczyń lub wszczepieniu graftu

Przygotowanie do badań dopplerowskich naczyń kończyn dolnych:

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie.
Tak jak w przypadku innych badań obrazowych proszę ze sobą zabrać posiadaną dokumentację medyczną oraz dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości.