Medycyna Rodzinna

Punkt szczepień

Szczepienia dzieci odbywają się w Punkcie Szczepień w wyznaczonych godzinach dla  dzieci zdrowych, po uprzedniej rejestracji i badaniu lekarskim

 

Szczepienia prowadzi pielęgniarka : Katarzyna Głowacz 

Szczepienia dzieci do lat 6-ciu odbywają się w obecności rodziców.


Dzieci starsze mogą być szczepione w obecności opiekuna, jeżeli dostarczy on zgodę na szczepienie podpisaną przez rodziców. Druk zgody jest do pobrania w przychodni.


Badania lekarskie młodzieży od 16 do 18 roku życia  są wykonywane w obecności rodziców.

Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne, natomiast szczepienia zalecane są płatne.