Medycyna Rodzinna

Pomoc doraźna

W przypadku urazu bądź nagłego pogorszenia stanu zdrowia opiekę uzyskają Państwo w:
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Powiatowego w Limanowej.
Adres: Limanowa ul. Józefa Piłsudskiego 61

Natomiast w sytuacji zagrożenia życia pomocy udzieli Państwu Pogotowie Ratunkowe.
Należy dzwonić na numer alarmowy 112 lub 999.