Medycyna Rodzinna

Szpitale w okolicy

Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego

34-600 Limanowa,
ul. Józefa Piłsudskiego 61
tel. 18 33 01 700
fax. 18 33 72 778
http://www.szpitallimanowa.pl/

Szpital pw. św. Jana Jerozolimskiego w Szczyrzycu

34-623 Szczyrzyc,
Szczyrzyc 107
tel. 18 33 20 024, 18 33 20 042
fax. 18 33 40 552
http://szpitalszczyrzyc.pl/