Medycyna Rodzinna

Jak przygotować się do badań

Właściwe przygotowanie się pacjenta do badań analitycznych i diagnostycznych jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala dzięki temu uniknąć błędów związanych z nieprawidłowymi warunkami badań. Uniknięcie ich, często decyduje o możliwości uzyskania wiarygodnego wyniku badania, jak również możliwości porównywania wyników uzyskanych w różnym czasie.
 

BADANIA LABORATORYJNE:

  • Pobieranie krwi do badań analitycznych
W warunkach standardowych krew powinna być pobierana na czczo, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.
W przypadku niektórych badań wymagane jest zachowanie szczególnych warunków uzgodnionych z lekarzem. O fakcie zjedzenia posiłku należy poinformować pielęgniarkę pobierającą krew.
  • Badanie ogólne moczu
Do badania najlepszy jest mocz pobrany rano, po przerwie nocnej (minimum 4 godz. od ostatniej mikcji). Po umyciu i osuszeniu zewnętrznych okolic moczowo-płciowych należy pobrać mocz ze „środkowego strumienia” tzn. pierwszą porcję oddajemy do toalety.

Próbkę należy jak najszybciej dostarczyć do badania. Mocz należy pobrać do specjalnie do tych celów przeznaczonego pojemnika jednorazowego użytku. Badanie nie powinno być wykonywane w okresie miesiączkowania oraz w pierwszych trzech dniach po zakończeniu miesiączki.