Medycyna Rodzinna

Laboratorium

Pobieranie materiału do badań odbywa się w gabinecie zabiegowym w czwartki w godzinach od 8:00 do 9:00 (po wcześniejszym ustaleniu terminu z rejestracją).
Badania laboratoryjne mogą  być pobierane bezpłatnie - na postawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie. 
Cennik badań znajduje się w rejestracji. 
Badania są wykonywane przez laboratorium Diagmed z siedzibą w Nowym Sączu.