xpornplease.com pornjk.com porncuze.com porn800.me porn600.me tube300.me tube100.me watchfreepornsex.com

Medycyna Rodzinna

Gabinet Medycyny Szkolnej

Gabinet Medycyny Szkolnej sprawuje opiekę nad uczniami szkół na terenie gminy Tymbark. Pielęgniarka szkolna zapewnia dostęp do świadczeń od poniedziałku do piątku w wymiarze czasu pracy odpowiadającym liczbie uczniów w danej szkole.

 

Celem działalności pielęgniarki medycyny szkolnej jest:

 • wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
 • współdziałanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia uczniów.

Zakres działań pielęgniarki w opiece nad uczniami:

 • porada ogólna pielęgniarska;
 • wykonywanie badań przesiewowych;
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz opieka pielęgniarska nad uczniami objętymi tym postępowaniem;
 • współorganizowanie profilaktycznych badań lekarskich;
 • identyfikacja oraz opieka nad uczniami z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi;
 • stały monitoring stanu uodpornienia i wyszczepialności;
 • analiza absencji szkolnej i na zajęciach wychowania fizycznego;
 • udzielanie pomocy w przypadkach nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 • wspomaganie uczniów z ograniczoną sprawnością ruchową i intelektualną w pełnieniu roli ucznia;
 • planowanie i realizowanie działań pielęgniarskich w stosunku do uczniów, rodziców ucznia niepełnosprawnego, przewlekle chorego we współpracy z lekarzem POZ, pedagogiem szkolnym;
 • współudział w opiece nad uczniem ze środowisk patologicznych;
 • udział w planowaniu i realizacji szkolnego programu edukacji zdrowotnej uczniów;
 • prowadzenie profilaktyki fluorkowej zębów w klasach 1-6 szkoły podstawowej.