Medycyna Rodzinna

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej  obejmuje swą opieką pacjentów dorosłych i dzieci. Usługi zdrowotne świadczone są w ramach umowy kontraktowej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rejestracja pacjentów do Poradni Lekarza POZ prowadzona jest telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 18.00. 


Numer telefonu do Rejestracji: (18) 33 25 220

W przypadkach nagłych zachorowań pacjenci przyjmowani są poza ustalonym w danym dniu harmonogramem przyjęć, po wcześniejszym uzgodnieniu z lekarzem.


Poradnia Lekarza POZ świadczy usługi w zakresie:

  • Kompleksowej opieki medycznej i diagnostycznej nad pacjentem w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Leczenia oraz profilaktyki chorób i rehabilitacji
  • Porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych i domowych
  • Świadczeń w ramach profilaktyki układu krążenia
  • Szczepień ochronnych

Poradnia w ramach świadczeń zdrowotnych, kieruje na konsultacje specjalistyczne oraz szpitalne.
Deklaracje wyboru lekarza można składać w rejestracji w godzinach otwarcia Przychodni, tj. od 08:00 do 18:00.


W Poradni przyjmują lekarze:

  • Lek. med. Adrianna Jaworz - specjalista chorób wewnętrznych
  • Lek. med. Robert Nowacki - specjalista chirurgii ogólnej, balneologii i medycyny fizykalnej 
  • Lek. med. Ewa Luberda - specjalista pediatrii
  • Lek. med. Czesław Miś - pediatra

Szczegółowy harmonogram pracy lekarzy jest dostępny w Przychodni.