Pracownia USG

USG płuc i klatki piersiowej

Badanie USG płuc i klatki piersiowej ma na celu obrazowanie struktur anatomicznych klatki piersiowej i śródpiersia.
USG płuc to innowacyjna metoda diagnostyczna pozwalająca szybko, bezpiecznie i pewnie rozpoznawać choroby płuc.
Badanie to pozwala rozpoznawać odmę opłucnową, krwawienie do jamy opłucnej, obrzęk płuc, zatorowość płucną, stłuczenie płuca czy zmiany zapalne z czułością zbliżoną do tomografii komputerowej.

Diagnostyka zapaleń płuc jest głównym zastosowaniem tego badania w oddziałach pediatrycznych oraz w lecznictwie otwartym. Liczne doniesienia naukowe pokazują, że badanie USG pozwala stwierdzić zapalenie płuc czułością przewyższa zdjęcie rentgenowskie.


Diagnostyka zmian zapalnych, szczególnie u dzieci, jest podstawowym zastosowaniem badania USG płuc. Pozwala ono postawić właściwe rozpoznanie jednocześnie nie narażając pacjenta na promieniowanie rentgenowskie. Brak szkodliwości badania USG powoduje, że jest to metoda z wyboru w diagnostyce płuc u kobiet w ciąży.

Badanie USG płuc jest badaniem powtarzalnym

Można je wykonywać w krótkich odstępach czasu, w celu monitorowania postępów w leczeniu.

Badanie nie wymaga przygotowania.
Wykonywane są badania USG płuc zarówno u dzieci jak i dorosłych.