Pracownia USG

USG jamy brzusznej

USG jamy brzusznej pozwala ocenić stan narządów jamy brzusznej, wykryć nieprawidłowości i zmiany w ich budowie czy też zdiagnozować występowanie płynu w jamie brzusznej (wodobrzusze).
Pozwala ocenić obecność patologicznych przestrzeni w jamie brzusznej (torbiele, ropnie). Jest to badanie nieszkodliwe, bezbolesne i może być powtarzane w razie potrzeby.

Podczas USG jamy brzusznej bada się następujące narządy:

 • wątrobę,
 • nerki,
 • trzustkę,
 • śledzionę,
 • drogi żółciowe,
 • pęcherzyk żółciowy,
 • gruczoł krokowy,
 • macica,
 • aorta,
 • pęcherz.

Wskazania do wykonania USG jamy brzusznej są bardzo liczne, mogą to być niepokojące objawy lub dolegliwości pacjenta, nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych lub innych badaniach obrazowych, obciążony wywiad rodzinny czy kontrola wcześniej stwierdzonej nieprawidłowości.

Podstawowe wskazania to:

 • bóle brzucha,
 • zwiększenie się obwodu brzucha,
 • krew lub śluz w stolcu,
 • krew w moczu,
 • nieprawidłowe stolce (przewlekłe lub nawracające biegunki albo zaparcia),
 • wymioty,
 • szybki i nie zaplanowany spadek masy ciała,
 • żółtaczka,
 • gorączka o nieznanej przyczynie trwająca powyżej 7 dni,
 • obciążony wywiad rodzinny,
 • kontrola wcześniej rozpoznanych patologii
 • odchylenia w badaniach laboratoryjnych (morfologii krwi (niedokrwistość, leukopenia, leukocytoza, trombocytopenia), prób wątrobowych (ALAT i ASPAT), enzymów, trzustkowych (amylaza, lipaza), badań „nerkowych” (kreatynina i mocznik))

Przygotowanie do badania:
Noworodki, niemowlęta i dzieci do lat 6 nie wymagają przygotowania.
Dorośli i starsze dzieci: 6 godzin przed badaniem należy wstrzymać się od jedzenia, picia napojów gazowanych, żucia gumy. Na badanie należy zgłosić się z wypełnionym pęcherzem.