Centrum Flebologii

Leczenie owrzodzień podudzi

Owrzodzenie żylne jest poważnym powikłaniem przewlekłej niewydolności żylnej, nieleczonych żylaków kończyn dolnych oraz zakrzepicy żył głębokich. Typowe owrzodzenia żylne zlokalizowane są powyżej kostki przyśrodkowej podudzia.

Owrzodzenia żylne należą do ran przewlekłych i trudno gojących się. Często towarzyszą im zmiany troficzne skóry, przebarwienia, wypryski, obrzęki. Zaniedbane i źle leczone owrzodzenia mogą prowadzić do groźnych powikłań i skończyć się amputacją kończyny.


Kompleksowa opieka nad pacjentem z owrzodzeniem żylnym polega na:

  • dokładnej diagnostyce rany
  • leczeniu przyczyny przewlekłej niewydolności żylnej
  • leczeniu inwazyjnym (leczenie chirurgiczne, skleroterapia, EVLT)
  • leczeniu zachowawczym (kompresjoterapia, oczyszczanie mechaniczne, usuwanie wydzieliny z rany, stosowanie nowoczesnych opatrunków)
  • farmakoterapii (leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, flebotropowe, przeciwkrzepliwe, itd.)
  • systematycznej ocenie postępów gojenia
  • edukacji chorego i rodziny

Nowoczesne leczenie rany przewlekłej opiera się na  kontroli wilgotności i temperatury w ranie, przy zastosowaniu odpowiednich, aktywnych opatrunków. Ostatni etap gojenia to całkowite pokrycie rany naskórkiem i odizolowanie żywej tkanki od środowiska zewnętrznego (bakterie, wirusy, grzyby) oraz wytworzenie bariery mechanicznej chroniącej delikatne tkanki przed urazem.