Centrum Flebologii

Obrzęki kończyn dolnych

Obrzęki kończyn dolnych mogą pojawić nie zależnie od wieku. Często wynikają z charakteru wykonywanej pracy, indywidualnych skłonności, zachowań oraz predyspozycji genetycznych. Mogą one współtowarzyszyć schorzeniom ogólnoustrojowym, jak np. niewydolność krążenia, choroby wątroby, zaburzenia hormonalne oraz wynik reakcji alergicznych i polekowych.

Obrzęki w niewydolności żylnej i limfatycznej

Szczególną grupę stanowią obrzęki kończyn dolnych pojawiające się w przebiegu niewydolności żylnej lub limfatycznej kończyn dolnych. Wymagającym indywidualnego podejścia są obrzęki tłuszczowe kończyn dolnych występujące także u osób młodych. Odrębną postać stanowią obrzęki kończyn dolnych pojawiające się w czasie ciąży. Najczęściej wynikają z fizjologicznych procesów zachodzącym w organizmie matki. Nierzadko również powstają w przebiegu nasilenia się zmian w obrębie żył głębokich lub powierzchownych kończyn dolnych.