Centrum Flebologii

Podciśnieniowe leczenie ran przewlekłych

Leczenie rany przewlekłej opiera się na  kontroli wilgotności i temperatury w ranie, przy zastosowaniu odpowiednich, aktywnych opatrunków. Ostatni etap gojenia to całkowite pokrycie rany naskórkiem i odizolowanie żywej tkanki od środowiska zewnętrznego (bakterie, wirusy, grzyby) oraz wytworzenie bariery mechanicznej chroniącej delikatne tkanki przed urazem.
W leczeniu trudno gojących się owrzodzeń żylnych podudzi oraz ran w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej i stosujemy podciśnieniowe leczenie ran. To uznana metoda specjalistyczna, o dużej efektywności, przyspieszająca gojenie ran i zmniejszająca ryzyko powikłań długotrwałego leczenia rany.

Zastosowanie opatrunku podciśnieniowego skraca czas gojenia owrzodzeń o 50-80%.