Centrum Flebologii

Metoda hybrydowa

Decyzja o wyborze metody leczenia zależy od stopnia zaawansowania niewydolności żylnej, wyjściowego stanu żył pacjenta, chorób towarzyszących oraz wyników badań dodatkowych w tym prawidłowo wykonanego badania USG Doppler kończyn dolnych.

Obecnie coraz częściej w leczeniu żylaków kończyn dolnych stosowane są metody małoinwazyjne, niechirurgiczne. W krajach wysoko rozwiniętych szacuje się, że 70-80 % zabiegów stanowią zabiegi małoinwazyjne.

Ogromny postęp technologiczny i rozwój różnych systemów terapeutycznych, przekładający się na precyzję i szybkość zabiegów, pozwala obecnie na jednoczasowe stosowanie kilku metod leczniczych. Zabiegi łączące kilka metod terapeutycznych nazywane są zabiegami hybrydowymi.

Najczęściej stosowanymi przez nas zabiegami hybrydowymi są:

  • Wewnątrznaczyniowa termoablacja laserowa (EVLT) i miniflebektomia
  • Wewnątrznaczyniowa termoablacja laserowa (EVLT) i skleroterapia
  • obliteracja mechano-chemiczna (system Flebogrif) i skleroterapia