Medycyna Rodzinna

Pomoc doraźna

W przypadku urazu bądź nagłego pogorszenia stanu zdrowia opiekę uzyskają Państwo w:
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  (SOR)
Podhalańskiego   Szpitala  Specjalistycznego  im. Jana Pawła II - go w Nowym Targu 
Adres: Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 
 

Natomiast w sytuacji zagrożenia życia pomocy udzieli Państwu Pogotowie Ratunkowe.
Należy dzwonić na numer alarmowy 112 lub 999.