Medycyna Rodzinna

Laboratorium

Pobieranie materiału do badań odbywa się w gabinecie zabiegowym w poniedziałki  i środy  w godzinach od 8:00 do 9:00.
Badania laboratoryjne mogą  być pobierane bezpłatnie - na postawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie. 
Cennik badań znajduje się w rejestracji. 
Badania są wykonywane przez laboratorium Synevo.